פתיחת התפריט הראשי

שיחת קטע:רש"י על דברים יז יא

הערה: כמעט כל המקורות מצטטים את הבבלי - סנהדרין פ"ט. (גמרא פרק 'אלו הן הנחנקין'), כמקורו של רש"י. או אולי כוונתם למשניות סנהדרין פרק ט'. ותמוה הדבר שכן אין אזכור לא של הפסוק ולא של העניין לא במשניות בכל הפרק התשיעי (אלו הן הנשרפין) ולא בגמרא, לא בדף האמור ולא בכל המסכת (לדוגמה: חיפוש "על ימין" באתר).

בירושלמי הוריות (תחילת 'הורו בית דין' - ירושלמי הוריות פרק א הלכה א) כתוב ההיפך מדברי רש"י, בשם בן עזאי: כהדא דתני כמו זה ששנה - כלומר לימד אותנו 'יכול: אם יאמרו לך על ימין שהיא שמאל ועל שמאל שהיא ימין - תשמע להם?! ת"ל תלמוד לומר, כלומר למדנו מהפסוקים שאין זה כך "ללכת ימין ושמאל" - שיאמרו לך על ימין שהוא ימין, ועל שמאל שהוא שמאל אבל אם ברור לך שהם אומרים הפוך - אין להשמע להם.

חזרה לדף "רש"י על דברים יז יא".