שיחת ביאור:תאריך עברי ותאריך לועזי

שיחות פעילות

לא זכיתי להבין מהיכן ההנחה שעל פי התורה תחילת השנה הוא בניסן. הרי הרמב"ן כתב מפורש לא כך. וזה לשונו:

"שאין המנין הזה לשנה שהרי תחלת שנותינו מתשרי דכתיב 'וחג האסיף תקופת השנה' וכתיב 'בצאת השנה' אם כן כשנקרא לחדש ניסן ראשון ולתשרי שביעי פתרונו ראשון לגאולה ושביעי אליה וזה טעם ראשון הוא לכם שאיננו ראשון בשנה אבל הוא ראשון לכם שנקרא לו לזכרון גאולתינו.

כלומר למרות שתחילת השנה הוא בתשרי, אף על פי כן אנו מונים את סדר החדשים מניסן כדי לזכור את נס גאולתנו.

וכדי להבין יותר יש לעיין בדברי הראב"ע על הפסוק. ותמצית דבריו הם שהמנין של בנ"י שונה ממנייני הגוים, בעוד שהנוצרים מונים על פי החמה בלבד (שלמנין זה אין מקום לחדשים), והמוסלמים מונים על פי הלבנה בלבד (ולמנין זה אין מקום לקביעת שנה). הרי אנו מונים בשני מעגלים:

1. מנין השנים על פי החמה, ותחילת השנה בתשרי.
2. מנין החדשים על פי הלבנה, ותחילת מנין החדשים היא מניסן.

וכן מפורש ברמב"ם הלכות קידוש החודש פ"א, ה"א.

לסיכום דברי הרמב"ן יוצא כך:

  • תחילת השנה בתשרי.
  • מנין החדשים מתחיל מניסן.
  • התורה מונה את החדשים במספרים: ראשון, שני, שלישי... ולאחר שעלו מבבל התחילו למנות בשמות: ניסן, אייר, סיון... (אך סדר החדשים נשאר על כנו).
  • על פי ההגיון היה למנות את מספרי החדשים מתחילת השנה, אך כדי לזכור נס יציאת מצרים מונים מניסן.

עוד מקורותעריכה

בכבוד רב --תּוֹלְדֹת אָדָםשיחהי"ג אייר ה'תשס"ט 11:20, 7 במאי 2009 (IDT)[]
תודה על התיקון. אם כך, האם בימינו ישנה משמעות מעשית כלשהי לכך שניסן הוא החודש הראשון? --אראל סגל 23:39, 18 במאי 2009 (IDT)[]
חזרה לדף "תאריך עברי ותאריך לועזי".