שיחה:נתיבות עולם/נתיב התורה

הוספת נושא
אין דיונים בדף הזה.

החלק נקרא נתיב התורה ולא נתיב 'עולם' התורה. (הערה זו נוספה על ידי אלמוני, בדף הערך)

חזרה לדף "נתיבות עולם/נתיב התורה".