שולחן ערוך יורה דעה שסא ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

במה דברים אמורים שמבטלין תלמוד תורה? ללוותו בשעת הוצאתו. אבל כל זמן שמוטל לקברו אין מבטלין בשבילו ת"ת. אלא אם יש חבורות בעיר שכל אחת מתעסקת יומה -- אותה שאינה יומה מותרת בין בלימוד בין בשאר מלאכות.

ובשעת הוצאה מבטלין מכל שאר מלאכות ובאים ללוותו, אפילו אי לא קרי ותני, דלא מפלגינן בין לא קרי ותני אלא בביטול ת"ת אבל בשאר מלאכות -- אפילו אי לא קרי ותני -- הכל בטלים ובאים ללוותו.

ואם אין חבורות בעיר -- כל בעלי מלאכות צריכים להתבטל ולהתעסק בו עד שיקבר. אבל מתלמוד תורה אין צריכים להתבטל אלא בשעת הוצאתו כדאמרן.

מפרשים

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש