שולחן ערוך יורה דעה רסז סד


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

המפקיר עבדו -- יצא לחירות וצריך גט שחרור. ואם מת קודם ששחררו היורש כותב לו גט שחרור.

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש