שולחן ערוך יורה דעה רמו יט


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

תחלת דינו של אדם על ת"ת ואחר כך על שאר מעשיו:

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש