שולחן ערוך חושן משפט תכז ט


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות וקצתם נתבארו בטור יורה דעה סימן קט"ז. ועוד יש דברים אחרים ואלו הן, לא יניח פיו על הסילון המקלח וישתה ולא ישתה בלילה מהבארות ומהאגמים שמא יבלע עלוקה והוא אינו רואה:

הגה: וכבר כתבתי דברים אלו סימן קי"ו ביורה דעה וע"ש:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

הרבה דברים אסרו כו':    מדכתיב השמר לך ושמור נפשך מאוד:


ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש