שולחן ערוך חושן משפט תכז ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כל בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות פטור ממעקה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

שאין בו ד' אמות כו':    שאז אינו בית תשמיש ואינו ראוי לדירה:


ט"ז

באר היטב

(ב) שאין:    דאז אינו בית תשמיש ואינו ראוי לדירה. שם.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש