שולחן ערוך חושן משפט ר ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

משיכה מהני בכליו של מוכר שאם מדד המוכר ונתן לתוך כליו ומשכו הלוקח בפניו קנה ואפילו לא אמר לו משוך הכלי לקנות מה שבתוכו:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

משוך הכלי לקנות מה שבתוכו:    לעיל סי' קצ"ז ס"ו כ' המחבר דל' לקנות לא מהני אפי' לקנות הכלי עצמו וכ"ש לקנות ע"י מה שבתוכו דל"מ ל' לקנות אלא דלא נחית כאן לדקדק באיזה ל' מקניהו אלא בא לומר דכל שמשכו בפני המוכר אין צריך שיאמר לו המוכר משכהו וקניהו באופן המועיל וק"ל:

ש"ך - שפתי כהן

(ח) משיכה מהני ע"ל סי' ר"ב סט"ו:

(ט) מה שבתוכו כו' ע"ל סי' קצ"ז ס"ו:


ט"ז

באר היטב

(יב) שבתוכו:    ע"ל סי' קצ"ז ס"ז ולקמן סי' ר"ב סט"ו.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש