שולחן ערוך חושן משפט קצב א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

בחזקה כיצד מכר או נתן לו בית או שדה כיון שנעל או גדר או פרץ כל שהוא והועיל במעשיו הרי זה קנה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

והועיל:    בסעיף ד' ה' ו' מפרש ואזיל הועיל דכל א' ומאי בא למעט דלא מיקרי הועיל דלא קנה בו:

ש"ך - שפתי כהן

(א) בחזקה כיצד כו' דיני קניות החזקות עיין בתשו' מהרא"ן ששון סי' קל"ז וקמ"ז וקמ"ח:


ט"ז

באר היטב

(א) כיצד:    דיני קניות החזקות עיין בתשו' מהר"א ששון סי' קל"ז קמ"ז וקמ"ח ומהר"י הלוי סי' מ"ז.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש