שולחן ערוך אורח חיים תרצו ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אפילו במקום שנהגו, לא נהגו אלא ביום מקרא מגילה בלבד, אבל לאסור את של זה בזה זאינו מנהג:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

(ג) אינו מנהג:    ובמהרי"ל ואבודרהם משמע דיש לנהוג כן.


משנה ברורה

(ז) אינו מנהג:    ויש מחמירין בזה ונראה דתלוי במנהג אותו המקום:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן