שולחן ערוך אורח חיים תרפח ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

בן עיר שהיה בספינה או בדרך, ולא היה בידו מגילה, ואחר כך נזדמנה לו בט"ו, כגקורא אותה בט"ו.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

(י) בט"ו:    בלא ברכה. ב"י ש"ל.


משנה ברורה

(כג) קורא אותה בט"ו:    ובלא ברכה דכבר עבר עיקר זמנה אבל מט"ו ואילך לא יקרא כלל דכתיב ולא יעבור. אם טעו וקראו הפרשיות והמגילה באדר ראשון צריך לחזור ולקרות בשני:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש