פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תרלג ח

שולחן ערוך

סוכה שאינה גבוהה עשרה טפחים פסולה:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(כה) סוכה שאינה גבוהה עשרה - ר"ל החלל שלה מן הקרקע עד הסכך:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש