שולחן ערוך אורח חיים תרכט יג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

כל דבר המחובר אין מסככין בו, ודינו כדין האילן:

מפרשים

 

(לו) המחובר - פי' המחובר מעיקרו כגון גפן ודלעת אבל תלוש ולבסוף חיברו כתב הב"י בסימן תרכ"ו בשם תה"ד דכשר:

(לז) אין מסככין בו - עיין בסימן תרכ"ו ס"ב לענין אם עבר וסיכך בהם ואח"כ קצצו:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש