שולחן ערוך אורח חיים תרכט טז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

חבילה שאין קושרים אותה אלא למוכרם במנין ומיד כשיקננה הקונה יתירנה, אינה חבילה:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(יח) במנין:    ור"ל הושענו':

באר היטב

משנה ברורה

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש