שולחן ערוך אורח חיים תריב ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אכל יטעלי קנים פטור ולולבי גפנים כשלבלבו קודם ראש השנה פטור דעץ בעלמא הם ואם לבלבו (בארץ ישראל) כאמראש השנה ועד יוה"כ חייב:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(יט) עלי קנים:    יש גורסין עלי גפנים והטעם משום דאינם ראוים לאכילה:

(כ) שלבלבו:    פירוש שהניצו וכדמתרגמינן ויוצא פרח ויצץ ציץ ואפיק לבלבין:

(כא) מראש השנה ועד יום הכיפורים וכו':    משום דעדיין לחין ורכין הן וראוין לאכילה:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש