פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקפט א

שולחן ערוך

כל אשאינו מחויב בדבר, אינו מוציא אחרים ידי חובתן.

מפרשים

מגן אברהם

במהרי"ל קורא תגר על המביאים קטנים לבה"כ שמבלבלים דעת השומעים אך שהנשים יקחו אותם אצלם דהם פטורי':

באר היטב

משנה ברורה

(א) שאינו מחויב בדבר – היינו שאינו מחוייב בעצם, וכדלקמיה. אבל אם הוא מחויב, אלא שיצא בהמצוה, יכול להוציא ואפילו לברך בשביל חבירו.


▲ חזור לראש