שולחן ערוך אורח חיים תקסב ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

תענית חלום צריך להתענות עד צאת הכוכבים כואפילו בערב שבת (ועיין לעיל זסימן רמ"ט סעיף ד'):

מפרשים

ט"ז

וע"ל סי' רמ"ט. גם לענין תעני' יאר צייט ע"ש בדברינו:

מגן אברהם

באר היטב

(ז) רמ"ט:    ועיין שם לענין יאר צייט בערב שבת.


משנה ברורה

(כ) ואפילו בע"ש דהא מתענין עבורו אף בשבת:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש