שולחן ערוך אורח חיים תקמ ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מותר לבנות מעשה הדיוט אצטבא לישב או לישן עליה:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ח) אצטב' וכו':    נסר שמחברין לו רגלי' כעין ספסל שלנו מעש' הדיוט הוא (טור):

באר היטב

(ח) אצטבא:    נסר שמחברין לו רגלים כעין ספסל שלנו מעשה הדיוט הוא. טור.


משנה ברורה

(יז) מעשה הדיוט אצטבא וכו' - הטעם כנ"ל נסר שמחברין לו רגלים כעין ספסל שלנו מעשה הדיוט הוא [טור] ואפשר דלהחליקו ברהיטני מעשה אומן הוא [פמ"ג]. וה"ה לענין אבוס של בהמה הנ"ל. ועיין בטור דלדעת הרא"ש אפילו אצטבא של אבנים מותר לעשות לישב עליו אם עושיהו מעשה הדיוט ורבינו פרץ חולק ע"ז:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש