שולחן ערוך אורח חיים תע ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

האיסטניס מתענה בערב פסח כדי שיאכל מצה לתיאבון.

מפרשים

מגן אברהם

(ג) האיסטניס:    פי' שאם אוכל ביום אינו תאב לאכול בלילה:

באר היטב

משנה ברורה

(יא) האיסטניס - פי' איש מפונק שאם יאכל ביום אינו תאב לאכול בלילה. ונראה דאם חל ערב פסח בשבת אין כדאי לדחות לגמרי סעודת שבת בשביל זה רק שיזהר לאכול מעט לצאת ידי סעודת מצוה לבד:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש