שולחן ערוך אורח חיים תעב יד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

גם הנשים חייבות בארבע כוסות ובכל מצות הנוהגות באותו לילה:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(טז) גם הנשים:    מפני שהנשים היו עיקר באותו הנס שבזכות נשים צדקניות נגאלו משא"כ בסוכה (תו'):

באר היטב

משנה ברורה

(מד) גם הנשים חייבות - דאף שהוא מצוה שהזמן גרמא מ"מ חייבות שאף הן היו באותו הנס:

(מה) מצות הנוהגות וכו' - כגון מצה ומרור ואמירת הגדה:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש