שולחן ערוך אורח חיים תכ א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

על המת נשים מענות שכולן אומרות כאחד ומטפחות דהיינו להכות כף אל כף אאבל לא מקוננות שתהא האחת אומרת והאחרות עונות אחריה ואחר שנקבר המת לא מענות ולא מטפחות.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(א) אבל לא מקוננות שזהו עיקר ההספד ואסור בר"ח שהוא כמו יו"ט ועיין ביו"ד סימן ת"א ס"ה דכל זה באינש דעלמא ולת"ח מקוננות כדרכן בחול:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש