שולחן ערוך אורח חיים שצט ז


שולחן ערוך

אין סומכין אלא על מדידת אדם מומחה שהוא יודע מדת הקרקע:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(כח) שהוא יודע וכו' - וגם יהיה בקי בדיני המדידה:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש