שולחן ערוך אורח חיים שסו ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מערבין בפת אורז ועדשים אבל לא בפת דוחן:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(מז) בפת אורז ועדשים - שדרך העולם לאפותו ולאכלו משא"כ בדוחן ועיין לעיל סימן ר"ח סקכ"ה במ"ב מה הוא אורז ודוחן:

ביאור הלכה

(*) בפת אורז ועדשים:    וה"ה בפת טאטארק"י ופת טערקעס"י ווי"ץ [פמ"ג]:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש