שולחן ערוך אורח חיים שמח

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן שמח | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דין המושיט מרשות לרשות
ובו סעיף אחד:

סעיף אעריכה

היה עומד ברשות היחיד והוציא ידו מלאה פירות לרשות הרבים בתוך עשרה בשוגג -- מותר להחזירה לאותו חצר ואסור להושיטה לחצר אחר. ואם במזיד -- אסור אפילו להחזירה לאותו חצר.     ויש אומרים דהני מילי כשהוציאה מבעוד יום, אבל אם הוציאה משחשיכה -- מותר להחזירה שמא ישליכה מידו ויבא לידי חיוב חטאת.

במה דברים אמורים? כשהוציא לרשות הרבים, אבל אם הוציאה לכרמלית -- בכל גוונא מותר להחזירה.