פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים של יא

שולחן ערוך

אם נפלה ערלת גרון הולד מותר לשום אצבע לתוך פיו ולסלק הערלה למקומה אף על פי שפעמים שמקיא:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(לו) מותר - ולא גזרינן בזה משום רפואה דאורחיה דתינוק ליפול ערלת לשונו ולא מחזי כרפואה:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש