שולחן ערוך אורח חיים שלט ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אסור לאדם להשיט במים דבר להוליכו מאצלו או להביאו אצלו ולכן קסמים שעל פני המים אסור להפצילן לכאן ולכאן כדי לנקות המים שיהיו יפים:

מפרשים

 

מגן אברהם

(יב) להשיט במים:    דוקא בנהר אבל בכלי שרי כמ"ש ס"ב (ב"ח):
 

באר היטב

(ז) להשיט:    דוקא בנהר אבל בכלי שרי כמ"ש ס"ב. ב"ח.
 

משנה ברורה

(לג) אסור לאדם וכו' - שזהו ג"כ בכלל הגזרה שלא לשוט בשבת:

(לד) אסור להפצילן - וכ"ז בנהר אבל בכלי או בבריכה שיש לה שפה לא גזרו כמו שנתבאר למעלה [אחרונים]:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש