שולחן ערוך אורח חיים שלד ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מותר להציל כלי תשמישו הצריכים לו לאותו היום כגון כוסות וקיתוניות:

מפרשים

 

מגן אברהם

(ט) תשמישו הצריכים לו:    פי' לצורך סעודה: 

באר היטב

(ח) הצריכים:    פירוש לצורך סעודה. 

משנה ברורה

(יז) כגון כוסות וקיתוניות - וה"ה שאר כלים הצריכים לו לצורך סעודותיו כגון כפות וסכינים וכדומה [פמ"ג]: 

ביאור הלכה

(*) כלי תשמישו וכו':    עיין במ"ב ועיין בתו"ש דכלי שתיה יכול להציל לצורך כל היום:.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש