שולחן ערוך אורח חיים שכח לה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מותר לאשה לקלח מהחלב כדי שיאחוז התינוק הדד ויניק:

הגה: אבל אסור להתיז מחלבה על מי שנשף בו רוח רעה דלית בו סכנה (בית יוסף בשם שבולי לקט)

מפרשים

 

מגן אברהם

(מא) דלית בו סכנה:    וצערא יתירא נמי ליכא שם הא לאו הכי שרי דמלאכה שאצ"ל הוא עיין סי"ז וסי' רע"ח:
 

באר היטב

(כט) דלית בו:    וצערא יתירא נמי ליכא שם הא לאו הכי שרי עיין סי"ז. מ"א.
 

משנה ברורה

(קיב) לקלח מהחלב - לתוך פי התינוק:

(קיג) דלית וכו' - וצערא יתירא נמי ליכא שם הא לא"ה שרי דמלאכה שאינה צריכה לגופה היא:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש