שולחן ערוך אורח חיים שח מב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

דבר שהוא מוקצה מותר ליגע בו ובלבד שלא יהא מנענע אפילו מקצתו (וכבר נתבאר סעיף ג'):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(קנה) מותר ליגע בו - עיין לעיל במ"ב סקי"ז:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש