פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים רצד ג

שולחן ערוך

תשעה באב שחל להיות באחד בשבת טעה ולא הבדיל בתפלה אין צריך לחזור ולהתפלל כיון שמבדיל על הכוס במוצאי תשעה באב:

מפרשים