פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים רפח ג

שולחן ערוך

אדם המתענה בכל יום ואכילה בשבת צער הוא לו מפני שינוי וסת (פירוש דבר קבוע) יש אומרים שראו כמה חסידים ואנשי מעשה שהתענו בשבת מטעם זה וכן אמרו שכך היה עושה הרב ר' יהודה החסיד ז"ל:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ה) ואכילה וכו' - אבל כשאין לו צער אף שמתענה על עונות ומחמת תשובה אסור:

ביאור הלכה

(*) צער הוא לו וכו':    ר"ל אפילו אם יאכל מעט דאל"ה אין לו למנוע מחמת זה:.

▲ חזור לראש