שולחן ערוך אורח חיים רסג יג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אדם שבא לעיר בערב שבת וכבר קיבלו אנשי העיר עליהם שבת אף על פי שעדיין היום גדול אם היו עליו מעות או שום חפץ מניחו ליפול.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(כה) מניחו ליפול:    פי' שהולך לחדר כמ"ש סימן רס"ו סי"ב עמ"ש סס"י רס"א:

באר היטב

(יט) ליפול:    פי' שהולך לחדר עי' סי' רס"ו סי"ב.


משנה ברורה

(נב) מניחו ליפול:    פי' שהולך לחדר ומניחו ליפול שם להצניעו וכמ"ש סימן רס"ו סי"ב וע"ש במ"ב ובה"ל:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש