שולחן ערוך אורח חיים רלד ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

חאם שכח ולא התפלל מנחה מתפלל ערבית שתים ואומר אשרי טקודם תפלה שהיא תשלומין לתפלת המנחה (ועיין לעיל סימן ק"ח).

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ח) אם שכח - ואם הזיד עיין לעיל בק"ח ס"י:

(ט) קודם תפלה - עיין לעיל בסי' ק"ח סקי"ד במ"ב:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש