שולחן ערוך אורח חיים רכד ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

על מלכי ישראל (בזמן הבית) אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שחלק מכבודו ליראיו יאועל מלכי אומות העולם אומר יבברוך שנתן מכבודו לבשר ודם:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ו) מלכי ישראל:    משמע בגמרא אפי' סומא שיודע שהמלך עובר מברך:

באר היטב

(ה) מלכי ישראל:    אפי' סומא אומר. ברכות דף (נ"א) [נ"ח].


משנה ברורה

(יא) ועל מלכי - ומשמע בגמרא אפילו סומא כשיודע שהמלך עובר מברך ועיין בפמ"ג שמצדד דאם הוא סומא שלא ראה מאורות מימיו יברך בלא שם ומלכות:

(יב) ברוך שנתן מכבודו - השלטונים שאין עול מלך עליהם לשנות דבריהם ודן והורג במשפט מברך עליהם. ועל השרים שממנה המלך בכל עיר ועיר טוב וישר לברך בלא שם ומלכות:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש