שולחן ערוך אורח חיים ריז ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כמסיבה של עובדי כוכבים אין מברכים על בשמים שלהם כאדסתם מסיבתן לעבודת כוכבים:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(כ) מסיבה - כשמסובין לאכול ולשתות:

(כא) דסתם מסיבתן לעכו"ם - ודוקא במסיבה אבל שלא במסיבה מותר לברך אבשמים של עובד גלולים:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש