שולחן ערוך אורח חיים רטז ח


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

סיגלי והם ויאול"ש בורא עשבי בשמים:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(לו) סיגלי:    הם מין דודאים הנזכר במקרא:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש