שולחן ערוך אורח חיים רטז ד


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

על שמן אפרסמון מברך בורא שמן ערב:

מפרשים

מגן אברהם

(י) שמן אפרסמון:    מפני שגדל בא"י קבעו לו ברכה בפ"ע (תר"י):

באר היטב

(יא) אפרסמון:    מפני שגדל בא"י קבעו לו ברכה בפ"ע. תר"י.


משנה ברורה

(כב) על שמן אפרסמון:    הוא צרי בלשון המקרא וחותכין העץ ומקלפין אותו ונוטף שמן ממנו ומוזכר בש"ס הצרי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הקטף:


(כג) בורא שמן ערב:    מפני שנמצא בא"י והוא חשוב קבעו לו ברכה בפני עצמה להורות על חשיבותו ואם בירך בורא ע"ב אם יצא בדיעבד עיין בב"ח ופמ"ג:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש