שולחן ערוך אורח חיים קצט יא


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מי שנדוהו על עבירה [בזמן שהותר מצד השררה] אין מזמנין עליו:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ל) אין מזמנין עליו - בין לג' בין לעשרה שזהו לשון נידוי שמרחיקין ומבדילין אותו מאגודתם ועיין לעיל בסימן נ"ה סי"ב בבה"ל:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש