שולחן ערוך אורח חיים קצט ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אנדרוגינוס מזמן למינו ואינו מזמן לא לאנשים ולא לנשים:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(כ) מזמן למינו - דכל אנדרוגינוס אחד הם משא"כ בטומטום לקמיה דשמא זה כשיקרע ימצא זכר וזה נקבה ואין נשים מצטרפות עם האנשים וכדלעיל בס"ו:

(כא) לא לאנשים וכו' - דשמא נקבה היא ונתבאר בס"ו שאין מזמנין עליהן וכן עם הנשים דשמא זכר הוא ואין חברתן נאה וכנ"ל:

ביאור הלכה

(*) מזמן למינו:    ואם הוא רשות או חוב עיין בע"ת ולבוש וא"ר:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש