שולחן ערוך אורח חיים קצט א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

השמש שאכל כזית מזמנין עליו:

מפרשים

ט"ז

השמש שאכל כזית. דסד"א שאין לו קביעות לפי שהולך ובא קמ"ל:

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(א) מזמנין עליו - שאף שלא קבע עצמו בשלחן עמהם שאוכל מעומד וגם הולך ובא באמצע אכילתו ואין לו קביעות כלל עמהם אפ"ה מצטרף שכיון שדרך אכילתו בכך זו היא קביעתו משא"כ באיש אחר וכמ"ש בסימן קצ"ג ס"ב במ"ב:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש