שולחן ערוך אורח חיים קצט א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

השמש שאכל כזיתאא מזמנין עליו:

מפרשים

 

ט"ז - טורי זהב

(א) השמש שאכל כזית. דסד"א שאין לו קביעות לפי שהולך ובא קמ"ל:


 

משנה ברורה

(א) מזמנין עליו - שאף שלא קבע עצמו בשלחן עמהם שאוכל מעומד וגם הולך ובא באמצע אכילתו ואין לו קביעות כלל עמהם אפ"ה מצטרף שכיון שדרך אכילתו בכך זו היא קביעתו משא"כ באיש אחר וכמ"ש בסימן קצ"ג ס"ב במ"ב:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש