שולחן ערוך אורח חיים קח ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

עבר כל היום ולא התפלל מוסף אין לה תשלומין:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ט) אין לה:    דהיאך יקרא הקרבנות וכבר עבר זמן מוסף וגם לא תקנו ז' ברכות של מוסף אלא משום ונשלמה פרים שפתינו ובזה ודאי עבר זמנה בטל קרבנו אבל שאר תפלות דרחמי נינהו ולואי שיתפלל כל היום (תו'):

באר היטב

(ט) תשלומין:    דהאיך יקרא הקרבנות וכבר עבר זמן מוסף.


משנה ברורה

(כ) תשלומין - דהאיך יקרא הקרבנות וכבר עברו זמן מוסף:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש