שולחן ערוך אורח חיים פה א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

לא ילך אדם במבואות המטונפות ויניח ידו על פיו ויקרא קריאת שמע ואפילו אם היה קורא ובא צריך להפסיק כשיגיע למבוי המטונף וכשיצא משם אפילו שהה כדי לגמור את כולה אינו צריך לחזור אלא למקום שפסק.

הגה: ויש אומרים שחוזר לראש וכן עיקר (ועיין לעיל סימן ס"ה):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(א) ויניח ידו וכו' כלומר שקורא כ"כ בלחש עד שאינו ניכר כלל שמרחש בשפתיו ג"כ אסור:

(ב) כשיגיע ר"ל בתוך ד"א ואם הוא לפניו אסור כמלא עיניו:

(ג) וכן עיקר עיין בסימן ס"ה במשנה ברורה שביארנו שם כל פרטי הדין:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש