שולחן ערוך אורח חיים ערה י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הרב יכול לראות לאור הנר מהיכן יקראו התינוקות ולסדר ראשי הפרשיות בפיו בספר וקורא כל שאר הפרשה על פה וראשי פרשיות לאו דוקא אלא כל שיודע הפרשה על פה ובקצת צריך לראות בספר שרי שמאחר שאינו מעיין בספר תמיד אית ליה היכירא ולא אתי להטויי:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

ביאור הלכה

(*) כל שיודע:    פשוט דה"ה אם יודע איזה סוגיא ומסכת כה"ג:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש