שולחן ערוך אורח חיים עא ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

המשמר את המת אפילו אינו מתו פטור:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

(ז) פטור:    ואם אפשר לקיים את שניהם חייב לקיים את שניהם. תוספות והרא"ש ע"ת.


משנה ברורה

(יב) פטור:    מק"ש ותפלה וכל המצות מפני שהוא עוסק במצוה ששומרו מן העכברים ואפילו בספינה חיישינן לעכברים [גמרא] ואינו רשאי אז להחמיר על עצמו ואפילו הוא יושב חוץ לד"א [מגן גבורים] ועיין מה שכתבנו לעיל בסימן ל"ח:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש