שולחן ערוך אורח חיים נד א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

ישתבח אינה פותחת בברוך לפי שהיא סמוכה לברוך שאמר ששתיהן נתקנו על פסוקי דזמרה זו לפניהם וזו לאחריהם:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(א) שהיא סמוכה — ואע"ג דפסוקים מפסיקים ביניהם לא הוי הפסק כמו ברכה אחרונה שבק"ש או שבהלל שג"כ אינה מתחלת בברוך מהאי טעמא:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש