שולחן ערוך אורח חיים מ ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

שכח ושמש מטתו בתפילין לא יאחוז לא בבתים ולא ברצועות עד שיטול ידיו מפני מפני שהידים עסקניות הם ושמא נגעו במקום הטנופת:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ה) עד שיטול ידיו:    ואח"כ יחלצם עד שיקנח הקרי וכמ"ש ס"ז:

באר היטב

(ט) ידיו:    ואח"כ יחלצם עד שיקנח הקרי כמ"ש ס"ז.


משנה ברורה

(יד) עד שיטול ידיו — ואח"כ יחלצם עד שיקנח הקרי וכמש"כ ס"ז:

ביאור הלכה

כף החיים

(כח) סעיף ו: שכח ושמש מטתו בתפלין לא יאחוז לא בבתים ולא ברצועות עד שיטול ידיו וכו' — ואחר כך יחלצם עד שיקנח הקרי, וכמו שכתב סעיף ז'. מגן אברהם ס"ק ה. פרי מגדים אשל אברהם אות ה'. ר' זלמן אות ט'. שתילי זיתים אות ט'. ועיין באות שאחר זה:


פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש