שולחן ערוך אבן העזר קעו ו


שולחן ערוך

מתו הבנים הודאים של הזקנה והכלה, והספקות קימים; הספקות לנשי בני הזקנה חולצין ולא מיבמין; ולנשי בני הכלה, אחד מהספקות חולץ לה תחלה, והשני מיבם:

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש