פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קעב טז

שולחן ערוך

אשת קטן ואשת השוטה, פטורה מן החליצה ומן היבום. אבל אשת החרש, והזקנה, והעקרה, הרי הם כשאר כל הנשים, וחולצת או מתיבמת:

מפרשים