פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר טו כט

שולחן ערוך

אמרו לו: מתה אשתך, ונשא את אחותה, ואחר כך אמרו לו: קיימת היתה ומתה, הוולד הראשון ממזר, האחרון אינו ממזר:

מפרשים